Friday, July 27, 2012

Нийслэлийн Газрын албаны албан хаагчдын утасны жагсаалт


НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН АЛБА 
Нэр
Албан тушаал
Ажлын утас

1
М.Буяндэлгэр
Дарга
324006 
70110091 
2
Э.Ариунгэрэл
Дэд дарга
70110092
317445
4
Х.Дагиймаа
Даргын туслах
324006

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс
1
Б.Мөнхжаргал
Хэлтсийн дарга
328976

2
Б.Чулуунцэцэг
Ахлах мэргэжилтэн -хүний нөөц, сургалт хариуцсан 
328976
   
3
Д.Цолмон
Дотоод үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
98656638
328976
4
Г.Ганбилэг
Хэвлэл, олон нийттэй харьцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
328976

5
С.Энхжаргал
хуулийн ажилтан СХД  БГД ХУД
98656638
99090580
6
Д.Отгонбаяр
Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн
98656638

7
Б.Батчимэг
хуулийн ажилтан БЗД СБД ЧД
98656638

8
Ц.Оюунчимэг
Архивын эрхлэгч
328976

9
Б.Жавзандулам
Мэдээлэл, бичиг хэргийн эрхлэгч
328976

10
Б.Баттулга 
Гадаад харилцаа, иргэдэд лавлагаа, мэдээлэл өгөх ажил хариуцсан ажилтан
328976

Мэдээллийн технологийн хэлтэс
1
А.Батбаяр 
Хэлтсийн дарга 
325334

2
Б.Жадамба
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч
325334

3
Б.Ариунтуяа
Компьютерийн техник хангамж хариуцсан инженер
325334

4
Г.Гантулга
Вэб мастерын мэргэжилтэн
325334

5
Б.Дайриймаа
програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 
325334

6
Д.Адьяа
Геодезийн инженер
325334

7
О.Батчимэг
Сүлжээний инженер
325334

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
1
Ц.Алтанцэцэг
Хэлтсийн дарга
330492
88035995
2
Мөнгөтуул
Нярав
330492

3
Ч.Энхцэцэг 
Ахлах нягтлан бодогч
330492


Э.Батбаяр
Нягтлан бодогч
330492

4
М.Амархүү
Нягтлан бодогч
330492

5
Т.Мөнхбат
Ажилтан
330492

Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс
1
Ц.Төрхүү
Хэлтсийн дарга


2
С.Дашмаа
Ахлах, бүртгэлийн мэргэжилтэн
325209
99064143
3
Ё.Энхээ
Газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
325209

4
Д.Нямдаваа
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч
325209
50077500
5
Ц.Баярмагнай
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч


6
Ц.Шижир
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч
325209
95900525
16
Д. Сугар
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч
325209
99092796
8
Б.Загдсамбар
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч
325209
88116998
9
Ш.Мааний
Дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч
325209

10
Э.Жавзансэнгэ
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
325209

11
С.Долгормаа
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
325209
312014
12
Б.Ганхүү
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
325209

13
С.Баярхүү
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
325209

14
Ю.Одгэрэл
Ашигт малтмалын эдэлбэр газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
325209

Газар албадан чөлөөлөх хэлтэс
1.
Д. Бат-Ундрах
Хэлтсийн дарга
325484

2.
Д. Баатаржав
Ахлах мэргэжилтэн
325484

3.
Б. Батчимэг
Хуулийн мэргэжилтэн
325484

4.
Н. Мөнгөнцэцэг
Газар зохион байгуулагч
325484

5.
Г. Билэгсайхан
Газар зохион байгуулагч
325484

6.
О. Эрдэнэчимэг
Газар зохион байгуулагч
325484

7.
Ж. Ичинноров
Газар зохион байгуулагч
325484

8.
О. Энхтуяа
Газар зохион байгуулагч
325484

9.
Г. Баярсайхан
Газар зохион байгуулагч
325484

10.
Б. Оюунчимэг
Газар зохион байгуулагч
325484

11.
Н. Бат-Эрдэнэ
Газар зохион байгуулагч
325484

12.
Э. Энхтулга
Газар зохион байгуулагч
325484

13.
М. Сэргэлэн
Геодезийн инженер
325484

14.
Г. Эрдэнэтуул
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
325484

15.
Б. Уянга
Үнэлгээний мэргэжилтэн
325484

16.
С. Цогт
Зохион байгуулагч
325484

Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс
1
Ц.Тулга
Хэлтсийн дарга
98656634
98003095
2
Т.Соёлхүү
Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
98656634
457878
3
Д.Баатаржав
Газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн
98656634

4
Б.Нямдаваа
Орон сууцны хорооллыг дахин төлөвлөх, хөгжүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
98656634

5
Ж.Алтанцэцэг
Хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  ХУД
98656634

6
С.Лхагвасүрэн
Хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  СБД
98656634

7
М.Мэндсайхан
Хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  БЗД
98656634

8
Ж.Гал
Хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  БГД
98656634

9
А.Буяндэлгэр
Хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн СХД
98656634

10
В.Мөнхжаргал
Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, хөгжүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

91117904
11
Б.Батчимэг
Хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн  ЧД
98656634

12
Б.Батбаяр Үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
1
Д.Дашцэцэг
Хэлтсийн дарга
329248
70110289
2
У.Сувдсүрэн
Ахлах мэргэжилтэн
329248
96057331
3
Ц. Хашчулуун
төлбөрийн байцаагч
329248

4
Г.Наранцэцэг
bna
329248

5
Г.Бямбадорж
 ЧД төлбөрийн байцаагч
329248

6
Ч.Амгаланбат
 СБД хариуцсан төлбөрийн байцаагч
329248

7
Г.Мөнхсайхан
БЗД хариуцсан төлбөрийн байцаагч
329248
96001789
8
С.Ундармаа
БЗД хариуцсан төлбөрийн байцаагч
321224

9
Т.Энхмаа
хариуцсан төлбөрийн байцаагч
329248

10
Г.Мандах
БГД  хариуцсан төлбөрийн байцаагч
329248

11
Дашпүрэв Амарбаясгалан
  хариуцсан төлбөрийн байцаагч
329248

12
Ч.Даваасүрэн 
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
329248

Баянгол дүүргийн Газрын алба
1
Д.Ганчимэг
Албаны дарга


2
Т.Ганбат
Газар зохион байгуулагч
368341

3
Г.Мөнхбаатар
Газар зохион байгуулагч
368341

4
Б.Отгонгэрэл
Газар зохион байгуулагч
368341
99096902
5
Н.Сүхчулуун
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
368341

6
Н.Эрдэнэцэцэг
Төлбөрийн байцаагч
368341

7
Л.Батцэцэг
Төлбөрийн байцаагч
368341

8
Д.Авирмэд
Нягтлан бодогч
368461

9
Ж.Цэцэгням
Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч
368461

10
Б.Баярмагнай 
Жолооч
368461

Баянзүрх дүүргийн Газрын алба
1
Энхманлай
Албаны дарга
450020

2
Т.Золзаяа
Нягтлан бодогч
456369

3
Энхбаяр
Бичиг хэрэг, архив
456369

4
Алтанхундага
Газ/зох, байгуулагч
456369

5
Оюунбилэг
Газ/зох, байгуулагч
456369

6
Давааням
Газ/зох, байгуулагч
456369

7
Отгонбаяр
Газ/зох, байгуулагч
456369

8
Батцэнгэл
Газ/зох, байгуулагч
456369

9
Мөнх-Эрдэнэ
Газ/зох, байгуулагч
456369

10
Пүрэвхатан
Газ/зох, байгуулагч, инженер
456369

11
Цэнгэл
Төлбөрийн байцаагч

12
Батсүрэн
Төлбөрийн байцаагч
456369

13
Амаржаргал
Төлбөрийн байцаагч
456369

14
Эрдэнэцэцэг
Төлбөрийн байцаагч


15
Отгонжаргал
Өмчлөлийн мэргэжилтэн
456369

16
Уянга
Өмчлөлийн мэргэжилтэн
456369

17
Отгонсүрэн
Кадастрын мэргэжилтэн
456369

18
Жамбасүрэн
Жолооч
456369

19
Эрдэнэболд
Сахиул
456369

Сүхбаатар дүүргийн Газрын алба
1
Ж.Батсайхан
Албаны дарга
310762
302947
2
Б.Балдорж
Газар зохион байгуулагч
313567
91338005
3
Л.Доржсүрэн
Газар зохион байгуулагч
313567
368538
4
Ч.Пагмасүрэн
Газар зохион байгуулагч
313567
98003116
5
Б.Төмөрбаатар
Газар зохион байгуулагч
313567

6
Э.Түвшинбаяр
Газар зохион байгуулагч
313567
99079391
7
Ж.Азжаргал
Газар зохион байгуулагч
313567
99047669
8
Н.Лхагвасүрэн
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
313567

9
Г.Чойдогжамц
Өмчлөлийн мэргэжилтэн
313567
99197841
10
М.Алтанзаяа
Төлбөрийн байцаагч
313567

11
Д.Нарангэрэл
Төлбөрийн байцаагч
313567

12
А.Лхагважаргал
Санхүү бүртгэлийн ажилтан
313567

13
С.Мөнгөнцэцэг
Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч
313567

Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын алба
1
Э. Болорчулуун
Албаны дарга
636558
98055959
2
Д.Пүрэвсүрэн
Газар зохион байгуулагч
632831
98211169
3
Б.Батцагаан
Газар зохион байгуулагч
632831
91921511
4
Н.Мөнхбаяр
Газар зохион байгуулагч
632831
96666938
5
Б.Байгалмаа
Газар зохион байгуулагч


6
Г.Баярсайхан
Газар зохион байгуулагч
633157
98981003
7
Ш.Амартайван
Газар зохион байгуулагч
325209
91272626
8
Л.Уранчимэг
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
344927

9
Б.Шижиржаргал
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
633157
91039911
10
Д.Энхмаа
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
633157
99668896
11
 С.Одончимэг
Төлбөрийн байцаагч


12
С.Өлзийхишиг
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн


13
 Г.Дэлгэрмаа
Төлбөрийн байцаагч


14
З.Батцэнгэл
Төлбөрийн байцаагч


15
Ж.Батцэрэн
Санхүү бүртгэлийн ажилтан
632831

16
О.Батчимэг
Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч
633157

17
Ю.Бэхбат
Жолооч


Чингэлтэй дүүргийн Газрын алба
1
Ч.Очир
Албаны дарга
319857
687184
2
Р. Төрбат 
Газар зохион байгуулагч 
321224

3
Г.Батзориг
Газар зохион байгуулагч
321224
99684043
4
Т.Болор
Газар зохион байгуулагч 
321224

5
Г.Ариунзаяа
Газар зохион байгуулагч 
321224

6
Д.Энхтөр
Газар зохион байгуулагч 
321224

7
Л.Пүрэвдолжин
Төлбөрийн байцаагч
321224

8
Ш. Мандахзул
Төлбөрийн байцаагч
321224

9
Б.Ундрах
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
321224

10
О.Болорцэцэг
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
321224

11
Х. Баттуяа
Санхүү бүртгэлийн ажилтан
321224

12
Н. Мөнхтуяа
Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч
321224
353939
13
Д.Баярсайхан
Жолооч
321224

Хан-Уул дүүргийн Газрын алба 
1
Л. Отгонбаатар
Албаны дарга
341997
98003126
2
М.Нэргүй
Газар зохион байгуулагч
344927

3
Ч.Мөнхбаатар
Газар зохион байгуулагч
344927

4
Э.Эрдэнэбулган
Газар зохион байгуулагч
344927

5
Б.Алтанзул
Газар зохион байгуулагч
344927

6
Б.Түвшинжаргал
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
344927

7
Л.Нямдаваа
Бүртгэлийн мэргэжилтэн
344927

8
Д.Эрдэнэцэцэг
Төлбөрийн байцаагч
344927

9
Ц.Отгонбямба
Төлбөрийн байцаагч
344927
96665637
10
Г.Гаваа
Санхүү бүртгэлийн ажилтан
344927
88743900
11
А.Энхсайхан
Архив бичиг хэргийн эрхлэгч
344927

12
Х.Одбаяр
Жолооч
344927

Налайх дүүргийн Газрын алба
1
С.Санжмятав
Албаны дарга
70233251
99114084
2
Ш.Мягмарсүрэн
Газар зохион байгуулагч

70232024
3
Ц.Уянга
Газар зохион байгуулагч

70232024
4
Э.Эрдэнэбаяр
Газар зохион байгуулагч

70232024
5
Э.Цолмонцэцэг
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн

70232024
6
Ч.Цэцэгмаа
Төлбөрийн байцаагч-нягтлан бодогч

70232024
7
Х.Оюунгэрэл
архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

70232024
8
Г.Ганбаяр
Жолооч

70232024
Багануур дүүргийн Газрын алба
1
Х.Хишигбадрах
Албаны дарга
121
21472
2
В.Сүхбаатар
Газар зохион байгуулагч
121
22450
4
Ц.Ууганбаяр
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
121
22450
5
Г.Энхтунгалаг
Төлбөрийн байцаагч-нягтлан бодогч
121
22540
6
Г.Баттулга
Газар зохион байгуулагч
121
22450
8
Г,Гэрэлмаа
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
99073984

Багахангай дүүрэг
1
Л.Санжийжамц
Мэргэжилтэн   
0.222
44878

No comments:

Post a Comment